Runsten Gs13, L1951:4848, Gävle 31:1 i Gävle, Gävleborg
Foto av Runsten Gs13, L1951:4848
Foto av Runsten Gs13, L1951:4848
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Brúsi lät resa denna sten till minne av Egill, hans bror. Och han dog i Tafeistaland, då Brúsi bar långspjut (= stridsstandard) efter sin bror. Han reste med Freygeirr. Må Gud och Guds mor hjälpa hans själ. Sveinn och Ásmundr, de markerade.

Visa originaltolkning och runtext

× brusi lit rita s-… … [(a)]b--ʀ (i)h(i)(l) brur sin : in h-n uarþ tauþr a tafstalonti × þo brusi furþi lanklans ' abtiʀ [br](u)r sin h(o)[n] fur (m)iʀ fraukiʀi kuþ hialbi hons| |salu| |uk| |kuþ(s) (m)(u)[þiʀ ' suain ' uk osmunrt ' þaiʀ markaþu] +

× brusi lit rita s-… … [(a)]b--ʀ (i)h(i)(l) brur sin : in h-n uarþ tauþr a tafstalonti × þo brusi furþi lanklans ' abtiʀ [br](u)r sin h(o)[n] fur (m)iʀ fraukiʀi kuþ hialbi hons| |salu| |uk| |kuþ(s) (m)(u)[þiʀ ' suain ' uk osmunrt ' þaiʀ markaþu] +

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, rödaktig sandsten, 2,2 m h, 1,1 m br och 5-12 cm tj. Runhöjd 3,5-10 cm. Kanstakadad runt om, särskilt vänstra kanten. Stenen är flyttad från Södertull, Sörby, år 1895 till Gävle kyrka (Heliga Trefaldighets Kyrka).

Inskrift: Bruse lät resa denna sten efter sin broder Ihilp. Ihilp vart död i Tavstland. Han hade farit med Fröger. Hjälpe Gud och Guds moder hans själ. Sven och Asmund ristade runorna. Bruse förde då landsledung efter sin broder.

För ytterligare information se det inskannade bokuppslaget samt foto under Referens.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Gävle socken i Gävle kommun (Gävleborgs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

I vapenhuset.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Gävle socken eller Gävle kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.672714
Longitud: 17.138023
Lämnings-ID: L1951:4848
Riksantikvarieämbetets ID: Gävle 31:1
Sveriges runinskrifter: Gs13 (Gästriklands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gävleborg
Kommun: Gävle
Socken: Gävle
Riksantikvarieämbetets information: » L1951:4848