Runsten Gs12, L1950:4982, Valbo 26:1 i Gävle, Gävleborg
Foto av Runsten Gs12, L1950:4982
Foto av Runsten Gs12, L1950:4982
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Íðaldr lät resa denna sten till minne av Eibjǫrn, hans son, De var …Bergsvein(?) och Arnfast och Eilíf(?). De var(?) … Må Gud och Guds mor hjälpa hans själ. Rätt runor för alla som tittar på (eller tolkar) dem.

Visa originaltolkning och runtext

iþal(t)ra × lit rita stin þino + abtiʀ ibiurn sun sin × þaʀ uaʀ- … …(h)…uain × auk arnfasta (a)uk ai(l)… þaiʀ u(a)… … -uþ hialbi hons| |salu| |uk| |kuþs muþiʀ × runoʀ ritaʀ hu(a)(i)ms/hu(a)(i)ms| |sr/r

iþal(t)ra × lit rita stin þino + abtiʀ ibiurn sun sin × þaʀ uaʀ- … …(h)…uain × auk arnfasta (a)uk ai(l)… þaiʀ u(a)… … -uþ hialbi hons| |salu| |uk| |kuþs muþiʀ × runoʀ ritaʀ hu(a)(i)ms/hu(a)(i)ms| |sr/r

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten av sandsten, 3,05 m hög, intill 0,85 m bred och intill 0,35 m tjock; runorna är 5-10 cm höga och den ristade sidan vetter mot VNV. För många år sedan stog stenen på gärdet SÖ om Lunds by; denna plats är nu markerad med en rest sten 1,6 m hög, intill 0,4 m bred och intill 0,35 m tjock, på denna stens SV sida är ristat: Baut 1100 (är 27 enligt inventeringen för den ekonomiska kartan 1953). Runstenen flyttad från åker i Lunds by - RAÄ 27:1 - till kyrkan 1898.
Enligt Gästriklands runinskrifter lyder inskriften: "iþal-ra lät resa denna sten efter Ebjörn, sin son. De voro ... Sven och Arnfast och ... de ... Gud hjälpe hans själ och Guds moder. Rätta runor högg Åsmund."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Valbo socken i Gävle kommun (Gävleborgs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Intill kyrkans långhus V gavel och 0,6 m N om dess SV gavelhörn.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Valbo socken eller Gävle kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.664557
Longitud: 17.069827
Lämnings-ID: L1950:4982
Riksantikvarieämbetets ID: Valbo 26:1
Sveriges runinskrifter: Gs12 (Gästriklands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gävleborg
Kommun: Gävle
Socken: Valbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1950:4982