Runsten Gs11, L1951:5223, Gävle 345:1 i Gävle, Gävleborg
Foto av Runsten Gs11, L1951:5223
Foto av Runsten Gs11, L1951:5223
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Þjóðgeirr och Guðleifr och Karl, alla dessa bröder, lät resa denna sten. Då lade Eimundr högra runor till minne av Þjóðmundr, hans far. Må Gud och Guds mor hjälpa hans själ. Och Ásmundr Káris son markerade.

Visa originaltolkning och runtext

þiuþkiʀ uk| |kuþlaifr : uk| |karl þaʀ bruþr aliʀ : litu rita stain þino × þa sata| |aimuntr| |runoʀ ritaʀ abtiʀ þiuþmunt ' faur sin ' kuþ hialbi hons| |salu| |uk| |kuþs muþiʀ in osmuntr ' kara sun ' markaþi ×

þiuþkiʀ uk| |kuþlaifr : uk| |karl þaʀ bruþr aliʀ : litu rita stain þino × þa sata| |aimuntr| |runoʀ ritaʀ abtiʀ þiuþmunt ' faur sin ' kuþ hialbi hons| |salu| |uk| |kuþs muþiʀ in osmuntr ' kara sun ' markaþi ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, av röd sandsten sk Gävlesandsten, 2 m hög, 1,1-1,25 m bred (V-Ö) och 0,15-0,17 m tjock. Ristningen vetter åt S 15 grader V och är imålad. Runhöjden är 8-10 cm höga. Lutar obetydligt mot S.
Inskriften lyder i O.v. Friesens tolkning:
"Tjudger, Gudleif och Karl, alla dessa bröder läto resa denna sten till minne av sin fader Tjudmund. Gud och Guds moder hjälpe hans själ. Men Asmund Kareson ristade runorna rätt. Då var Emund konung."
Enligt Gästriklands runinskrifter är Järvstastenen den enda av landskapets runstenar som fortfarande står rest på sin ursprungliga plats.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Gävle socken i Gävle kommun (Gävleborgs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

S foten av moränhöjd intill och N om sidodalgång.

16 m V om SV hörnet av uthus och 3 m N om åkerkant.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Gävle socken eller Gävle kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.649778
Longitud: 17.183931
Lämnings-ID: L1951:5223
Riksantikvarieämbetets ID: Gävle 345:1
Sveriges runinskrifter: Gs11 (Gästriklands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gävleborg
Kommun: Gävle
Socken: Gävle
Riksantikvarieämbetets information: » L1951:5223