Runsten Gs10, L1950:5307, Valbo 341:3 i Gävle, Gävleborg
Foto av Runsten Gs10, L1950:5307
Foto av Runsten Gs10, L1950:5307
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på engelska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Visa originaltolkning och runtext

[…]

[…]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Uppgift om runsten. I rannsakningarna från 1680-talet lämnades uppgiften att det stått en runsten "uthi Allborga rätt mitt i byn." Runstenen är sedan länge försvunnen. "Rätt mitt i byn" förefaller dock vara på krönet av den moränbacke som Alborga är beläget på. Hit är den äldsta bebyggelsen lokaliserad. Här förgrenar sig också bygatan. Om detta resonemang stämmer har runstenen således varit belägen 100 m Ö om Alborgas bygravfält (som ligger på moränbackens S del, intill åkermark och bäck).

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Valbo socken i Gävle kommun (Gävleborgs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Valbo socken eller Gävle kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.651899
Longitud: 17.066777
Lämnings-ID: L1950:5307
Riksantikvarieämbetets ID: Valbo 341:3
Sveriges runinskrifter: Gs10 (Gästriklands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gävleborg
Kommun: Gävle
Socken: Valbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1950:5307