Runsten Gs1, L1950:2410, Österfärnebo 2:1 i Sandviken, Gävleborg
Foto av Runsten Gs1, L1950:2410
Foto av Runsten Gs1, L1950:2410
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Snjólaug lät resa stenen till minne av Véleifr, hennes husbonde. Och Eynjótr (ristad?).

Visa originaltolkning och runtext

sniolauk · lit · resa · stain · (e)ftiʀ · uilef · bunta · sin · in · oyniotr

sniolauk · lit · resa · stain · (e)ftiʀ · uilef · bunta · sin · in · oyniotr

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, röd sandsten, 1,92 m hög, 0,70-0,75 m bred (NNÖ-SSV). Runhöjd 7 cm. Runslingan är imålad med rött. Stenen vilar på ett postament av tegelsten; 2 järnkrampor vid krönet.
Enligt Gästriklands runinskrifter lyder inskriften: "Snölög lät resa stenen efter Vilev, sin man. Och Önjut ristade."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Österfärnebo socken i Sandvikens kommun (Gävleborgs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenarna Gs 1 och Gs 2 finns inne i kyrkans vapenhus, resta mot vapenhusets V och N vägg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Österfärnebo socken eller Sandviken kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.302129
Longitud: 16.794432
Lämnings-ID: L1950:2410
Riksantikvarieämbetets ID: Österfärnebo 2:1
Sveriges runinskrifter: Gs1 (Gästriklands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gävleborg
Kommun: Sandviken
Socken: Österfärnebo
Riksantikvarieämbetets information: » L1950:2410