Runsten Gliastenen, U56, L2013:243, Bromma 38:1 i Stockholm, Stockholm
Foto av Runsten Gliastenen, U56, L2013:243
Foto av Runsten Gliastenen, U56, L2013:243
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Gamall och Þjalfi, de lät resa denna sten ... deras far, en duktig man. Må Gud hjälpa hans själ."

Visa originaltolkning och runtext

× k[a]mal ak × þialfi × þiʀ × litu × risa × s(t)ain × þi(n)sa × … faþur × sin × man| |nu(t)an × ialbin kuþ × sial an

× k[a]mal ak × þialfi × þiʀ × litu × risa × s(t)ain × þi(n)sa × … faþur × sin × man| |nu(t)an × ialbin kuþ × sial an

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten,granit, 1,15 m h, 1,5 m br (ÖSÖ-VNV) och 0,15 m tj.Ristningsytan vänd mot SSV. Inskrift: "Gammal och Tjälve lätoresa denna sten (efter) sin Fader en dugande man". KIAF 1975: Börflyttas, flyttad sedan 1951 och står numera vid Fornl 28:s kant. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Stockholm socken i Stockholms kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Avsats i SV-sluttning av moränbunden bergrygg (NV-SÖ)

8 m NÖ om väg (NV-SÖ)

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Under B 149 beskrivs även U 70.

Vill du se flera runstenar i Stockholm socken eller Stockholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.346367
Longitud: 17.952033
Lämnings-ID: L2013:243
Riksantikvarieämbetets ID: Bromma 38:1
Sveriges runinskrifter: U56 (Upplands runinskrifter)
Plats: Glia, Bromma församling
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Gnejs
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar: Under B 149 beskrivs även U 70.
Eventuellt namn: Gliastenen
Län: Stockholm
Kommun: Stockholm
Socken: Stockholm
Riksantikvarieämbetets information: » L2013:243