Runsten Gimostenen, U1132, L1942:7351, Skäfthammar 17:1 i Östhammar, Uppsala
Foto av Runsten Gimostenen, U1132, L1942:7351
Foto av Runsten Gimostenen, U1132, L1942:7351
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ljótr och Þrótti och Auðviðr och de lät resa (stenen) till minne av sin far Björn och Fastheiðr, deras mor. Auðmundr ristade runorna.

Visa originaltolkning

: liutr · uk · þroti · uk · oþuiþr · uk · þaiʀ · litu · rita · i(f)itʀ × [faþur × sin : baorn · fasti]þi : moþur · sin : oþmontr · risti · r…naʀ ·

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, ca 2.4 m h, 0.8 m br vid basen, 1.5 m br vid toppen(NV-SÖ), 0.35 m tj i NV kanten och 0.15 m tj i SÖ kanten. Ristningpå den motSV vända sidan. Runhöjd 10-13 cm.Texten tolkas:Ljut och Trotte och Ödvid de läto (uppresa) stenen efter sin faderBjörn ochFasthed, sin moder. Ömund ristade runorna.Datering till 1000-talet e.Kr. Stenen är skadad i SSÖ kanten.Skyltad av Södra Olands hembygdsgille och Riksantikvarieämbetet. På skyltenstår:"Vid Johannes Bureus undersökning 1594 fanns stenen 500 m N omSkäfthammars kyrka vid en bro över Gimån, bäcken mellan Gimo dammochOlandsån. På 1800-talet lades stenen in i kyrkogårdsporten men togs inte långtdärefter åter fram och flyttades till sin nuvarande plats". Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skäfthammar socken i Östhammars kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Naturpark.

Ca 28 m SÖ om sjöstrand och ca 20 m N om sjöstrand. Ca 34 m NÖ omsjöstrand.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Skäfthammar socken eller Östhammar kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.181894
Longitud: 18.169407
Lämnings-ID: L1942:7351
Riksantikvarieämbetets ID: Skäfthammar 17:1
Sveriges runinskrifter: U1132 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn: Gimostenen
Län: Uppsala
Kommun: Östhammar
Socken: Skäfthammar
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:7351