Runsten G74, L1977:966, Eksta 146:1 i Gotland, Gotland
Foto av Runsten G74, L1977:966
Foto av Runsten G74, L1977:966
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på engelska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Visa originaltolkning

…ek…b--u…

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, gravhäll, ljusgrå kaksten, 1,29x0,54 m (Ö-V) och 0,14 m tj med avfasade kanter. I ett inristat kors, 1,15 m l och 0,36 m br, är starkt vittrade runor.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Eksta socken i Gotlands kommun (Gotlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård.

1,5 m NNÖ om SÖ hörnet av kyrka.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Eksta socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.286465
Longitud: 18.206588
Lämnings-ID: L1977:966
Riksantikvarieämbetets ID: Eksta 146:1
Sveriges runinskrifter: G74 (Gotlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gotland
Kommun: Gotland
Socken: Eksta
Riksantikvarieämbetets information: » L1977:966