Runsten G218, L1977:6130, Follingbo 84:1 i Gotland, Gotland
Foto av Runsten G218, L1977:6130
Foto av Runsten G218, L1977:6130
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… sin(?) broder …

Visa originaltolkning och runtext

…-- × broþur × s… ¶ lati : -um…

…-- × broþur × s… ¶ lati : -um…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, 0,36x0,25x0,12 m av grå kalksten och försedd m ed 6 cm h runtecken ".... läto .... sin ... broder ..." Påträffad i grunden till högaltaret vid restaurering 1955.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Follingbo socken i Gotlands kommun (Gotlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:


I en nisch bakom altaret.
Förvarad i en nisch bakom altaret i Follingbo kyrka.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Follingbo socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.582302
Longitud: 18.383492
Lämnings-ID: L1977:6130
Riksantikvarieämbetets ID: Follingbo 84:1
Sveriges runinskrifter: G218 (Gotlands runinskrifter)
Plats: Follingbo kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Kalksten
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period: Vikingatid
Datering: 1000–1150
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gotland
Kommun: Gotland
Socken: Follingbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1977:6130