Runsten G201, L1977:6777, Atlingbo 62:1 i Gotland, Gotland
Foto av Runsten G201, L1977:6777
Foto av Runsten G201, L1977:6777
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Halldjaud, änka efter Audvald (i) Atlings, hon lät göra gravvården över sin son Botstain, och hon bad: Låt bedja för hans själ! Jakob (i) Rodmarsarve(?) gjorde stenen.

Visa originaltolkning

ha^lt[ia]uþ · a^uþualtz : [enkia : -]tliks : han lit : hualf : otki[era] · yfir : sin : sun : boztan · ok han : baþ : [l]a- : biþia : fyr[ir] ha^ns ·: sial · iakau[b]r : gierþi : stain : r^oþmas:a^rfi

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (signum G 201), sandsten, rektangulär, 0,85x0,42 m. Inmurad i golvet till höger om altaret så att stenens synliga sida ligger i nivå med golvytan. Inhugget kors och text i djuprelief.

"Halldjaud, änka efter Audvald (i) Atlings, hon lät göra gravvården över sin son Botstain, och hon bad: Låt bedja för hans själ! Jakob (i) Rodmarsarve(?) gjorde stenen". Se det inskannade bokuppslaget för bild i skala 1:10.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Atlingbo socken i Gotlands kommun (Gotlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Atlingbo kyrka.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Atlingbo socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.479923
Longitud: 18.390798
Lämnings-ID: L1977:6777
Riksantikvarieämbetets ID: Atlingbo 62:1
Sveriges runinskrifter: G201 (Gotlands runinskrifter)
Plats:
Placering: I byggnad eller under vatten
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gotland
Kommun: Gotland
Socken: Atlingbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1977:6777