Runsten G200, L1977:6778, Atlingbo 62:2 i Gotland, Gotland
Foto av Runsten G200, L1977:6778
Foto av Runsten G200, L1977:6778
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Une (el. Unne) och Hagnvid, Ragnes arvingar, de … (Gair)mod(?). Den syndfrie Kristus hjälpe själen … Audvald ristade runorna.

Visa originaltolkning

uni : auk : haknuiþr : arfaʀ : rakna : þaiʀ … …(h)in : aail : ui : ku-… …(ʀ)muþ : hialbi : soul : sunta:lausi : kris-… …t : auþualtr risti r--…

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, rest av, (signum G 200) 1,33 m l, 0,56 m br och 0,24 m t j. Ena långsidan och kortsidan är snett avfasade och slipade, 0,1 m br och 0,4 m tj. Den andra kortsidan visar tydliga skador, att stenen brutits eller huggits i två eller flera delar. Bild- och textsida med rest av drakslinga och runinskrift - "Une (el. Unne) och Hagnvid, Ragnes arvingar, de ... (Gair)mod(?). Den syndfrie Kristus hjälpe själen ... Audvald ristade runorna.."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Atlingbo socken i Gotlands kommun (Gotlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Alingbo kyrka, i inclusoriet (litet rum i marknivå i S delen av tornet).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Atlingbo socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.479923
Longitud: 18.390798
Lämnings-ID: L1977:6778
Riksantikvarieämbetets ID: Atlingbo 62:2
Sveriges runinskrifter: G200 (Gotlands runinskrifter)
Plats:
Placering: I byggnad eller under vatten
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gotland
Kommun: Gotland
Socken: Atlingbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1977:6778