Runsten G133, L1976:4742, Viklau 46:1 i Gotland, Gotland
Foto av Runsten G133, L1976:4742
Foto av Runsten G133, L1976:4742
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Botvid i Vikers(?), Peters arvinge.

Visa originaltolkning och runtext

botuiþr : i (u)(i)[(k)(u)] + (b)e(d)ers arfi

botuiþr : i (u)(i)[(k)(u)] + (b)e(d)ers arfi

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, kalksten, 1,9 m h, 0,95 m br och 0,1 m tj. Runhöjd 7-1 0 cm. Ristningen vetter mot N. Står fastkrampad mot stigluckornas mur.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Viklau socken i Gotlands kommun (Gotlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård.

9 m V 5cg N om SV hörnet av kyrka, sat N kortsidan av stiglucka.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Viklau socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.465448
Longitud: 18.456063
Lämnings-ID: L1976:4742
Riksantikvarieämbetets ID: Viklau 46:1
Sveriges runinskrifter: G133 (Gotlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gotland
Kommun: Gotland
Socken: Viklau
Riksantikvarieämbetets information: » L1976:4742