Runsten Frösöstenen, JRS1928;66, L1947:5214, Frösö 106:1 i Östersund, Jämtland
Foto av Runsten Frösöstenen, JRS1928;66, L1947:5214
Foto av Runsten Frösöstenen, JRS1928;66, L1947:5214
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Austmaðr, Guðfastrs son lät resa denna sten och göra denna bro och han lät kristna Jamtaland. Ásbjǫrn gjorde bron, Trjónn och Steinn ristade dessa runor.

Visa originaltolkning

austmoþ[(r)] kuþfastaʀ sun ' lit ra(i)[(s)]… …(-)[(n)] (þ)(i)no auk| |kirua bru þisa| |auk h[on] [li](t) kristno eo(t)alont (o)sbiurn kirþi bru (t)riun rai(s)t auk (t)sain runoʀ þisaʀ

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1,7 m h, 0,5-0,75 m br (VSV-ÖNÖ) och 0,1-0,2 m tj. Runhöjd 6,5-9 cm. Ristningen vetter mot NNV. Stenen stöttas på baksidan av en T-balk av järn. Stenen har varit avslagen 0,65 m över markytan, och av rotdelen har ytterligare en bit, 0,6 m h och 0,25 m br varit avslagen i VSV delen. Runslingan är kantskadad. Vid stenen finns en upplysningstavla.
40 m NNÖ om nuvarande plats stod stenen vid restaureringen 1944. Platsen före 1944 har ej gått att få utpekad, men bör vara ca 20 m ÖNÖ om nuvarande plats. Stenen ska flyttas, efter utfyllnad i sjön.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Frösö socken i Östersunds kommun (Jämtlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Vid kommunalhuset.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Frösö socken eller Östersund kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 63.183397
Longitud: 14.61869
Lämnings-ID: L1947:5214
Riksantikvarieämbetets ID: Frösö 106:1
Sveriges runinskrifter: JRS1928;66 (Jämtlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn: Frösöstenen
Län: Jämtland
Kommun: Östersund
Socken: Frösö
Riksantikvarieämbetets information: » L1947:5214