Runsten Friserstenen, U379, L2015:2728, Sigtuna 30:6 i Sigtuna, Stockholm
Foto av Runsten Friserstenen, U379, L2015:2728
Foto av Runsten Friserstenen, U379, L2015:2728
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"De frisiska skråbröderna lät resa denna sten till minne av Þorkell, sin skråbror. Må Gud hjälpa hans ande. Þorbjörn huggen."

Visa originaltolkning

+ frisa : kiltar · letu · reisa · s(t)ein : þensa : ef(t)iʀ · (þ)(u)(r)--- ----a · sin : kuþ : hialbi : ant · hans : þurbiurn : risti

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sigtuna socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Sigtuna socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.618055
Longitud: 17.722947
Lämnings-ID: L2015:2728
Riksantikvarieämbetets ID: Sigtuna 30:6
Sveriges runinskrifter: U379 (Upplands runinskrifter)
Plats: Kyrkogården
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Torbjörn 2
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn: Friserstenen
Län: Stockholm
Kommun: Sigtuna
Socken: Sigtuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:2728