Runsten Friserstenen, U379, L2015:2728, Sigtuna 30:6 i Sigtuna, Stockholm
Foto av Runsten Friserstenen, U379, L2015:2728
Foto av Runsten Friserstenen, U379, L2015:2728
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"De frisiska skråbröderna lät resa denna sten till minne av Þorkell, sin skråbror. Må Gud hjälpa hans ande. Þorbjörn huggen."

Visa originaltolkning och runtext

+ frisa : kiltar · letu · reisa · s(t)ein : þensa : ef(t)iʀ · (þ)(u)(r)--- ----a · sin : kuþ : hialbi : ant · hans : þurbiurn : risti

+ frisa : kiltar · letu · reisa · s(t)ein : þensa : ef(t)iʀ · (þ)(u)(r)--- ----a · sin : kuþ : hialbi : ant · hans : þurbiurn : risti

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sigtuna socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Sigtuna socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.618055
Longitud: 17.722947
Lämnings-ID: L2015:2728
Riksantikvarieämbetets ID: Sigtuna 30:6
Sveriges runinskrifter: U379 (Upplands runinskrifter)
Plats: Kyrkogården
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Torbjörn 2
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn: Friserstenen
Län: Stockholm
Kommun: Sigtuna
Socken: Sigtuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:2728