Runsten Forshedastenen, Sm52, L1974:7714, Forsheda 30:1 i Värnamo, Jönköping
Foto av Runsten Forshedastenen, Sm52, L1974:7714
Foto av Runsten Forshedastenen, Sm52, L1974:7714
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Rolf och Eskil reste denna sten efter Livsten, sin fader, som blev död i Skåne vid Gårdstånga, och förde (honom) till Finnveden.

Visa originaltolkning

: rhulf : auk : oskihl : riþu : stin : þo[nsi] : etiʀ : lifstin : fuþur : sin : es : uarþ : tuþr :: o : skonu : (n) : karþ:stokum : auk : furþu : o :: finhiþi [:]

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1,93 m hög, 0,67 m bred (VN-ÖS) vid basen, något oregelbundna kanter, ca 0,38 m bred i toppen. Vid basen är stenen ca 0,3 m tjock och i toppen 0,15 m tjock. Endast den mot N vända sidan har inskrift, vilken skadats, då övre Ö hörnet bortslagits. Enligt uppgift från häradsdomare Malcom Johansson, Kolabo, har stenen för ett antal år sedan fått en under markytan liggande stenfot, för att stå stadigt. Om den däremot står på fyndplatsen kan ej verifieras. Platsen kallas Rulleberg.
Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"Rolf och Eskil reste denna sten efter Livsten, sin fader, som blev död i Skåne vid Gårdstånga, och förde (honom) till Finnveden."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Forsheda socken i Värnamo kommun (Jönköpings län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:21 m S om ny landsväg och 59 m 40 grader N om NV knuten av boningshus.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Forsheda socken eller Värnamo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.166187
Longitud: 13.805176
Lämnings-ID: L1974:7714
Riksantikvarieämbetets ID: Forsheda 30:1
Sveriges runinskrifter: Sm52 (Smålands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn: Forshedastenen
Län: Jönköping
Kommun: Värnamo
Socken: Forsheda
Riksantikvarieämbetets information: » L1974:7714