Runsten Farstastenen, Sö290, L2013:1690, Brännkyrka 119:1 i Stockholm, Stockholm
Foto av Runsten Farstastenen, Sö290, L2013:1690
Foto av Runsten Farstastenen, Sö290, L2013:1690
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Tore och Sven lät resa stenen efter Vinjut, sin broder, Helgas son.

Visa originaltolkning och runtext

+ þuriʀ + auk + suaen + litu + raisa + stain + at + uinut + baurþur + sen + sun · hlku ·

+ þuriʀ + auk + suaen + litu + raisa + stain + at + uinut + baurþur + sen + sun · hlku ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1,6 m h, 1,3 m br och 0,08-0,25 m tj (NV-SÖ). Inskrift påSV sidan med 8-9 cm höga och 3-4 mm dj runor.Inskrift: "Tore ochSven läto resa stenen efter Vinjut, sin broder, Helgas son".Ornamentik består av en drakslinga lagd i en åtta. Ett kors finnsinnanför åttans övre ögla. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Stockholm socken i Stockholms kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack bergshöjd i ett större bergsområde. Hagmark (beväxt medbjörk och rönn

4 m NÖ om gångväg (NV-SÖ)

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Stockholm socken eller Stockholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.238572
Longitud: 18.084
Lämnings-ID: L2013:1690
Riksantikvarieämbetets ID: Brännkyrka 119:1
Sveriges runinskrifter: Sö290 (Södermanlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn: Farstastenen
Län: Stockholm
Kommun: Stockholm
Socken: Stockholm
Riksantikvarieämbetets information: » L2013:1690