Runsten Färlövstenen, DRNOR1998;21, L1987:5294, Färlöv 166 i Kristianstad, Skåne
Foto av Runsten Färlövstenen, DRNOR1998;21, L1987:5294
Foto av Runsten Färlövstenen, DRNOR1998;21, L1987:5294
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

§A … §B …

Visa originaltolkning

§A (-)---(i)(u)-uiᴀᴀ---ᴀr-rm §B ???

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, gnejs, påträffad 14 oktober 1997 i samband med plantering av en ny allé. Stenen låg strax under markytan, ca 1-1,5 m Ö om landsvägen och ca 300 m S om Färlövs kyrka. Vid granskningen av stenen (se dnr 423-5802-1997) låg stenen intill fyndplatsen. Den var 2,8 m h, 0,95 m br och 0,45 m tj. Runinskriften börjar strax ovanför stenens mitt nära den vänstra kanten och har bestått av 20-25 runor som nu är mycket vittrade och svårlästa. Stenen står ca 4 m Ö om fyndplatsen.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Färlöv socken i Kristianstads kommun (Skåne län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:20 m NV om ålderdomshem och 300 m S om Färlövs kyrka. Inom gravfält Raä nr 1:1.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Färlöv socken eller Kristianstad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.071247
Longitud: 14.084039
Lämnings-ID: L1987:5294
Riksantikvarieämbetets ID: Färlöv 166
Sveriges runinskrifter: DRNOR1998;21
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn: Färlövstenen
Län: Skåne
Kommun: Kristianstad
Socken: Färlöv
Riksantikvarieämbetets information: » L1987:5294