Runsten Estes sten, U44, L2015:5401, Skå 78:1 i Ekerö, Stockholm
Foto av Runsten Estes sten, U44, L2015:5401
Foto av Runsten Estes sten, U44, L2015:5401
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"§A Eysteinn och Freysteinn reste stenen till minne av Eisti, deras far, och ... §B Ásgerðr till minne av sin husbonde. Och Snari högg."

Visa originaltolkning och runtext

§A aystin : ok : fraystin [: ra… … i]ftiʀ : aista [: faþur · s]in : ok : … §B asker : -- bu-a : --- : en : snari : iak

§A aystin : ok : fraystin [: ra… … i]ftiʀ : aista [: faþur · s]in : ok : … §B asker : -- bu-a : --- : en : snari : iak

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skå socken i Ekerö kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Skå socken eller Ekerö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.328695
Longitud: 17.729938
Lämnings-ID: L2015:5401
Riksantikvarieämbetets ID: Skå 78:1
Sveriges runinskrifter: U44 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn: Estes sten
Län: Stockholm
Kommun: Ekerö
Socken: Skå
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:5401