Runsten DREM85;432H, L1990:1092, Lyngsjö 95:1 i Kristianstad, Skåne
Foto av Runsten DREM85;432H, L1990:1092
Foto av Runsten DREM85;432H, L1990:1092
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Jesus Kristus … han som skrev till mig.

Visa originaltolkning

gesus k^rist ¶ -ni ⁓ þan ær mik ⁓ skref

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, enligt uppgift inmurad i kyrkvägg. Text enligt tidningsartikel.:Jesus Christ var nådig mot den som skrev mig. Påträffad i samband med renoveringsarbete av kyrkan, år 1992.
För ytterligare information se inskannat bokuppslag under Referenser.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lyngsjö socken i Kristianstads kommun (Skåne län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Invändigt i kyrkans torn, ovanför portalen till männens ingång i SV, enligt uppgift.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Lyngsjö socken eller Kristianstad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.935321
Longitud: 14.071347
Lämnings-ID: L1990:1092
Riksantikvarieämbetets ID: Lyngsjö 95:1
Sveriges runinskrifter: DREM85;432H
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Kristianstad
Socken: Lyngsjö
Riksantikvarieämbetets information: » L1990:1092