Runsten DR347, L1990:737, Kristianstad 203:1 i Kristianstad, Skåne
Foto av Runsten DR347, L1990:737
Foto av Runsten DR347, L1990:737
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Krist, Marias son, hjälpe dem som gjorde denna kyrka, Ärkebiskop Absalon och Äsbjörn Mule.

Visa originaltolkning

+ krist ⁓ mario ⁓ sun ⁓ hiapi ⁓ þem : ær ⁓ kirku ⁓ þ(e)-… -erþ(o)/-erþi ⁓ absalon ⁓ ærki⁓biskup ⁓ ok ⁓ æsbiorn muli ⁓

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, DR 347, gnejs-granit, 2,39 m h, 0,38-0,49 m br (NNÖ-SSV) och 0,2-0,34 m tj. Ristningen mot V. Runhöjd, 13 cm. Ristningen är grund på grund av vittring. Inskriften upplyser om att ärkebiskop Absalom och Äsbjörn Mule byggde kyrkan:
"krist : Maria : sun : hiabi : them : ar : kirku : ??? : artha : Absalon : arki : biskup : ak : Asbjarn : Mule".
Stenen är fastmurad i golvet till Norra Åsums kyrka.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kristianstad socken i Kristianstads kommun (Skåne län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

I vapenhus.

1 m SÖ om vapenhusets SÖ hörn.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Kristianstad socken eller Kristianstad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.989551
Longitud: 14.151043
Lämnings-ID: L1990:737
Riksantikvarieämbetets ID: Kristianstad 203:1
Sveriges runinskrifter: DR347
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Kristianstad
Socken: Kristianstad
Riksantikvarieämbetets information: » L1990:737