Runsten DR337, L1988:5267, Lund 9:6 i Lund, Skåne
Foto av Runsten DR337, L1988:5267
Foto av Runsten DR337, L1988:5267
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Sven och Torgöt gjorde dessa minnesmärken efter Måne och Svene. Gud hjälpe deras själ väl, men de ligger i London.

Visa originaltolkning

§A : suin : auk : þurgutr : kiaurþu : kubl : þisi ¶ eftiʀ : mana ¶ auk · suina §B kuþ : hialbi : siaul : þeʀa : uel : ian : þeʀ : likia : i : luntunum

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1,75 m h, 0,7 m br (NNV-SSÖ) och ca 0,65 m tj. Runhöjd, 7-12 cm. Ristningen vetter mot ÖNÖ och S. Stenen står i en krets av runstenar (RAÄ-nr Lund 9:1-6) i kanten av en hög från sen tid, 9 m i diam och 1 m h. Flyttad hit.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lund socken i Lunds kommun (Skåne län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Runt kanten av rund, artificiell kulle. Plantering, universitetsplatsen.

2,1 m NNÖ om RAÄ-nr Lund 9:5.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Lund socken eller Lund kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.70577
Longitud: 13.194982
Lämnings-ID: L1988:5267
Riksantikvarieämbetets ID: Lund 9:6
Sveriges runinskrifter: DR337
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Lund
Socken: Lund
Riksantikvarieämbetets information: » L1988:5267