Runsten DR323, L1990:8823, Lilla Harrie 25:2 i Kävlinge, Skåne
Foto av Runsten DR323, L1990:8823
Foto av Runsten DR323, L1990:8823
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… Efter Gunnar. Alltid skall stenen stå …

Visa originaltolkning

[… aft (k)unor i skal stanta s(t)… …]

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, uppgift om nuvarande plats för Lilla Harrie 25:1. Vid 1986 års inventering har en alternativ plats för runstenen meddelats av lokalbefolkningen där den skall vara nedgrävd i ett dike.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lilla Harrie socken i Kävlinge kommun (Skåne län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Lilla Harrie socken eller Kävlinge kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.826622
Longitud: 13.212225
Lämnings-ID: L1990:8823
Riksantikvarieämbetets ID: Lilla Harrie 25:2
Sveriges runinskrifter: DR323
Plats: Lilla Harrie
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Sten
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period: Vikingatid
Datering: Jelling
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Kävlinge
Socken: Lilla Harrie
Riksantikvarieämbetets information: » L1990:8823