Runsten DR323, L1990:8822, Lilla Harrie 25:1 i Kävlinge, Skåne
Foto av Runsten DR323, L1990:8822
Foto av Runsten DR323, L1990:8822
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… Efter Gunnar. Alltid skall stenen stå …

Visa originaltolkning

[… aft (k)unor i skal stanta s(t)… …]

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, ungefärlig plats för. Runstenen skall ha stått på en backe vid ett dike mellan Virke och Lilla Harrie ängar (Wessman, Nils: Antiquariska anteckningar, s 148). Stenen skall ha stått på Lilla Harrie nr 1 och ha grävts ner omkring 1840. I Ebbe Tunelds Förlorade skånska runstenar s 274 är stenen beskriven: Stenen uppges ha varit 4 alnar lång. Tuneld anger att man med tämlig bestämdhet kan säga att stenen stått på en backe NÖ om gården nr 1, i ett dike som en gång gått där (gränsen mellan Virkie och Lilla Harrie ängar). På 1800-talet lades diket igen och sannolikt vräks då stenen ned i detta för att ej hindra plöjningen. Stenen avbildad på 1700-talet.

Vid 1986 års inv har en alternativ plats för runstenen meddelats av lokalbefolkningen där den skall vara nedgrävd i ett dike, se Lilla Harrie 25:2.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Virke socken i Kävlinge kommun (Skåne län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Virke socken eller Kävlinge kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.810767
Longitud: 13.184232
Lämnings-ID: L1990:8822
Riksantikvarieämbetets ID: Lilla Harrie 25:1
Sveriges runinskrifter: DR323
Plats: Lilla Harrie
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Sten
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period: Vikingatid
Datering: Jelling
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Kävlinge
Socken: Virke
Riksantikvarieämbetets information: » L1990:8822