Runsten DR264, L1989:2370, Hyby 8:1 i Svedala, Skåne
Foto av Runsten DR264, L1989:2370
Foto av Runsten DR264, L1989:2370
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

§A Tord högg dessa runor … §B Folkvi/Fulluge äger Hagby …

Visa originaltolkning

§A þurþr · hu · runaʀ · þasi · …r… · --- §B fulukui : a : huk·-… …

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 0,9 m h, 0,6 m br (NNV-SSÖ) och 0,35 m tj. På SV sidan och SÖ sidan finns en runtextrad, runhöjd 6-7 cm, och ett kors. På NÖ sidan finns en runtextrad, runhöjd 6-9 cm, ett kors, samt en hjort. Texten i målad med röd färg. Sekundär placering. På 1940-talet flyttad från en plats vid dåvarande vägsträckning invid skolhuset. Tidigare framtagen från en stengärdsgård NV om byn, enligt prästrelationerna "Synden for de 2 westrede gaarde". Enligt Worm (1624) berättar folk i trakten att korset är Dalbyklosters tecken tecken och hjorten avser kungens jakträtt. Runorna har tytts till: "Tord högg dessa runor och Folkvi äger Huk...".

Ändring, dnr 5247/87: Våren 1986 togs runstenen in för konservering. Den uppställdes 9 september 1987 på fastigheten Bruksgården 26:1, ca 300 m NV om sin förutvarande plats, och står nu i kanten av en åker 2 m S om Vissmarslövs bygata och ca 15-20 m V om Rusthållarvägens början.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hyby socken i Svedala kommun (Skåne län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Hyby socken eller Svedala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.585983
Longitud: 13.289093
Lämnings-ID: L1989:2370
Riksantikvarieämbetets ID: Hyby 8:1
Sveriges runinskrifter: DR264
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Svedala
Socken: Hyby
Riksantikvarieämbetets information: » L1989:2370