Runsten Djävulsstenen, Vg12, L1962:8649, Leksberg 20:1 i Mariestad, Västra Götaland
Foto av Runsten Djävulsstenen, Vg12, L1962:8649
Foto av Runsten Djävulsstenen, Vg12, L1962:8649
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Olov nacke … femton gårdar … Alla m å skända(?) Göt …

Visa originaltolkning och runtext

§A ol(a)f(r) : hnaki : -… …ra : famtan : (b)o : kan-þis… …n(m)… …(i)rþi : s---… §B × alir : kaut : siar(þ)… …

§A ol(a)f(r) : hnaki : -… …ra : famtan : (b)o : kan-þis… …n(m)… …(i)rþi : s---… §B × alir : kaut : siar(þ)… …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 12), gnejs, 0,95 m hög, 0,83 m bred (N-S) och 0.3 m tjock. Runhöjd 10-15 cm. Ristningarna vetter mot Ö och SÖ. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Olov Nacke ... femton gårdar ... Alla må skända(?) Göt ..." Uppmålad 1990.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Leksberg socken i Mariestad kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av moränrygg. Tomtmark.

9 m SÖ om husknut.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Leksberg socken eller Mariestad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.675914
Longitud: 13.807453
Lämnings-ID: L1962:8649
Riksantikvarieämbetets ID: Leksberg 20:1
Sveriges runinskrifter: Vg12 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn: Djävulsstenen
Län: Västra Götaland
Kommun: Mariestad
Socken: Leksberg
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:8649