Runsten Brobystenarna, U992, L1943:4687, Funbo 2:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten Brobystenarna, U992, L1943:4687
Foto av Runsten Brobystenarna, U992, L1943:4687
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"... hans fars far Eysteinn, och till minne av Guðríkr(?), hans far, och till minne av Gunna ..."

Visa originaltolkning och runtext

… …(u)stain × foþur×foþur × sin × auk × at ×: kuþsrik + foþur × sin × auk × at × kunu …

… …(u)stain × foþur×foþur × sin × auk × at ×: kuþsrik + foþur × sin × auk × at × kunu …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1-4 m hög, 0,95 m bred (NV-SÖ) 0,30 m tjock. Ristningen omger ett kors och vetter åt NÖ. Runhöjd 7-9 cm.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"... (efter) Östen, sin farfader, och efter Gudrik(?), sin fader, och efter Gunna ..."

Uppmålad 1990.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Funbo socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

N-sluttning av moränhöjd mot å. Betad hagmark.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Funbo socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.86293
Longitud: 17.824177
Lämnings-ID: L1943:4687
Riksantikvarieämbetets ID: Funbo 2:1
Sveriges runinskrifter: U992 (Upplands runinskrifter)
Plats: Broby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Blågrå grovkornig granit
Runristare: Äskil 2
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn: Brobystenarna
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Funbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:4687