Runsten Brobystenarna, U991, L1943:4624, Funbo 1:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten Brobystenarna, U991, L1943:4624
Foto av Runsten Brobystenarna, U991, L1943:4624
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Þegn och Gunnarr reste stenarna till minne av Veðr, deras bror."

Visa originaltolkning

× þiakn × [a](u)k × kunar × raistu × staina + aftiʀ × uaþr × bruþur + sin +

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1,5x1,2x0,25 m och avsmalnande uppåt. Ristningen vetter åt SV. Runhöjd 6-8 cm.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Tjägn och Gunnar reste stearna efter Väder, sin broder."

Uppmålad 1990.
Uppmålad 2008.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Funbo socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

S-sluttande moränbacke. Tomtmark.

Omedelbart NÖ om väg (NV-SÖ). 1) 13 m SÖ om landsväg (NÖ-SV).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Prydd med ett fyrfotadjur.

Vill du se flera runstenar i Funbo socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.864502
Longitud: 17.825695
Lämnings-ID: L1943:4624
Riksantikvarieämbetets ID: Funbo 1:1
Sveriges runinskrifter: U991 (Upplands runinskrifter)
Plats: Broby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Rödgrå granit
Runristare: Fot 2
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar: Prydd med ett fyrfotadjur.
Eventuellt namn: Brobystenarna
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Funbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:4624