Runsten Brobystenarna, U990, L1943:4623, Funbo 1:2 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten Brobystenarna, U990, L1943:4623
Foto av Runsten Brobystenarna, U990, L1943:4623
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Veðr och Þegn och Gunnarr reste denna sten till minne av Haursi, deras far. Må Gud hjälpa hans ande."

Visa originaltolkning och runtext

' uaþr + auk × þakn × auk × kunar + raistu × stain + þana × at × haursa × foþur sin + kuþ hialbi ot hans ×

' uaþr + auk × þakn × auk × kunar + raistu × stain + þana × at × haursa × foþur sin + kuþ hialbi ot hans ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten,granit, 1,5x4x0,45 m och starkt avsmalnande uppåt. Ristningen omger ett kors och vetter åt SV. Runhöjd 4-7 cm.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Väder och Tägn och Gunnar reste denna sten efter Hörse, sin fader. Gud hjälpe hans ande."

Rest på fastare underlag 1949.
Uppmålad 1990.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Funbo socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

S-sluttande moränbacke. Tomtmark.

2,5 m SÖ om nr 1:1. Omedelbart NÖ om väg (NV-SÖ). 1) 13 m SÖ om landsväg (NÖ-SV).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Funbo socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.864427
Longitud: 17.825796
Lämnings-ID: L1943:4623
Riksantikvarieämbetets ID: Funbo 1:2
Sveriges runinskrifter: U990 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn: Brobystenarna
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Funbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:4623