Runsten Bornöstenen, Sö303, L2015:2318, Salem 68:1 i Salem, Stockholm
Foto av Runsten Bornöstenen, Sö303, L2015:2318
Foto av Runsten Bornöstenen, Sö303, L2015:2318
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Gudlög lät resa [stenen] efter Torger och Froste, sina söner, och Enjut efter sin styvson.

Visa originaltolkning och runtext

kuþlauh : -et raisa … …(i)ʀ : þurhaʀ : uk frusta : su(n)… (s)ino : uk ainiutr : at : stiub sin

kuþlauh : -et raisa … …(i)ʀ : þurhaʀ : uk frusta : su(n)… (s)ino : uk ainiutr : at : stiub sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, Sö 303, röd sandsten, hopmurad av tre delar, 1,2 m h, 1,2 m vid basen och 0,25 m tjock. Inristad runslinga och djurbild. Runhöjd 7-9 cm. Ristningen vetter mot N. (Revideringsinventeringen 1979)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Salem socken i Salems kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svag N sluttning mot sjö i lermark. Hagmark. /1979 Skogsmark (nyligen avverkad). /2015

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Salem socken eller Salem kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.24647
Longitud: 17.727814
Lämnings-ID: L2015:2318
Riksantikvarieämbetets ID: Salem 68:1
Sveriges runinskrifter: Sö303 (Södermanlands runinskrifter)
Plats: Bornö
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Sandsten
Runristare: Åsgöt
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn: Bornöstenen
Län: Stockholm
Kommun: Salem
Socken: Salem
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:2318