Runsten Björketorpsstenen, DR360, L1978:9926, Listerby 381 i Ronneby, Blekinge
Foto av Runsten Björketorpsstenen, DR360, L1978:9926
Foto av Runsten Björketorpsstenen, DR360, L1978:9926
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"§A Jag, runornas mästare(?) döljer här maktrunor. Oupphörligen (plågad av) illvilja, (dömd till) lömsk död (är) den som bryter detta (monument). §B Jag profeterar förstörelse / förstörelseprofetia. "

Visa originaltolkning och runtext

§A hᴀidz runo ronu ¶ fᴀlᴀhᴀk hᴀiderᴀ g¶inᴀrunᴀz ᴀrᴀgeu ¶ hᴀerᴀmᴀlᴀusz ¶ utiᴀz welᴀdᴀude ¶ sᴀz þᴀt bᴀrutz §B uþᴀrᴀbᴀ sbᴀ

§A hᴀidz runo ronu ¶ fᴀlᴀhᴀk hᴀiderᴀ g¶inᴀrunᴀz ᴀrᴀgeu ¶ hᴀerᴀmᴀlᴀusz ¶ utiᴀz welᴀdᴀude ¶ sᴀz þᴀt bᴀrutz §B uþᴀrᴀbᴀ sbᴀ

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 4,2 m h, 1,8 m br och 0,4 m tj. Ristningen omfattar en vågrät rad på stenens N sida samt sex parallella, vågräta rader på stenens S sida. Runhöjd 12-15 cm. På runstenen är en skålgrop, se Raä nr 325.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Listerby socken i Ronneby kommun (Blekinge län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Listerby socken eller Ronneby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.202435
Longitud: 15.380029
Lämnings-ID: L1978:9926
Riksantikvarieämbetets ID: Listerby 381
Sveriges runinskrifter: DR360 (Blekinge, Halland & Skånes runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn: Björketorpsstenen
Län: Blekinge
Kommun: Ronneby
Socken: Listerby
Riksantikvarieämbetets information: » L1978:9926