Runsten Årsundastenen, Gs9, L1950:5257, Årsunda 12:1 i Sandviken, Gävleborg
Foto av Runsten Årsundastenen, Gs9, L1950:5257
Foto av Runsten Årsundastenen, Gs9, L1950:5257
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ǫnundr(?), <ruþur>s son, till minne av <uilit>… … till minne av Þorgeirr, hans bror och Guðelfr, hans mor, och till minne av Ásbjǫrn och <oifuþ>.

Visa originaltolkning och runtext

(i)nu-r : sun : r[u]þ[u](r) at × [uili](t)… …[ʀis:]t eftir : þurker : bruþu[r : sin : ok : kyþe^lfi : muþur : sina : uk] : eft[i]ʀ : [a]sbiorn : o[k : o]ifuþ

(i)nu-r : sun : r[u]þ[u](r) at × [uili](t)… …[ʀis:]t eftir : þurker : bruþu[r : sin : ok : kyþe^lfi : muþur : sina : uk] : eft[i]ʀ : [a]sbiorn : o[k : o]ifuþ

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, sandsten, 2,1 m hög, 0,85 m bred (Ö-V) och 0,15-0,2 m tjock. Runhöjd 5-8 cm. Ristningen vetter mot S.
Enligt Gästriklands runinskrifter lyder inskriften: "Aunund (?), Rodas (?) son ... (lät resa stenen) efter Torger, sin broder och Gudälv, sin moder och efter Åsbjörn och oifuþ"

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Årsunda socken i Sandvikens kommun (Gävleborgs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:I Årsunda kyrkas vapenhus

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Årsunda socken eller Sandviken kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.522233
Longitud: 16.740282
Lämnings-ID: L1950:5257
Riksantikvarieämbetets ID: Årsunda 12:1
Sveriges runinskrifter: Gs9 (Gästriklands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn: Årsundastenen
Län: Gävleborg
Kommun: Sandviken
Socken: Årsunda
Riksantikvarieämbetets information: » L1950:5257