Runsten Arkils tingstad, U225, L2014:2967, Vallentuna 225:2 i Vallentuna, Stockholm
Foto av Runsten Arkils tingstad, U225, L2014:2967
Foto av Runsten Arkils tingstad, U225, L2014:2967
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ulvkel(?) och Arnkel och Gye de gjorde här tingsplats … Ej skall en större minnesvård finnas, än den Ulvs söner gjorde efter (honom), raska svenner, åt sin fader.

Visa originaltolkning och runtext

… uk · arkil · uk · kui · þiʀ · kariþu · iar · þikstaþ … …unu · iki mirki · maiʀi · uirþa · þan · ulfs · suniʀ · iftiʀ · kir… …iʀ · suinaʀ · at · sin · faþur

… uk · arkil · uk · kui · þiʀ · kariþu · iar · þikstaþ … …unu · iki mirki · maiʀi · uirþa · þan · ulfs · suniʀ · iftiʀ · kir… …iʀ · suinaʀ · at · sin · faþur

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, röd granit, 1,8 m h, 0,95 m br (NV-SÖ) och 0,35 m tj. På den åt SV vända sidan består inskriften av en runslinga, 7-9 cm br, med 5 mm br och 2 mm dj linjer. Runhöjd 6-8 cm.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vallentuna socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Avsats i S-sluttande moränmark. Hagmark, nu grönområde.

11 m Ö om runsten (RAÄ-nr Vallentuna 225:1).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vallentuna socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.515924
Longitud: 18.053713
Lämnings-ID: L2014:2967
Riksantikvarieämbetets ID: Vallentuna 225:2
Sveriges runinskrifter: U225 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn: Arkils tingstad
Län: Stockholm
Kommun: Vallentuna
Socken: Vallentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:2967