Runsten Ängbystenen, U478, L1943:9468, Knivsta 146:1 i Knivsta, Uppsala
Foto av Runsten Ängbystenen, U478, L1943:9468
Foto av Runsten Ängbystenen, U478, L1943:9468
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ástríðr lät resa denna sten till minne av Jóarr/Ívarr, hennes husbonde; och Ingvarr och Ingifastr till minne av sin far. Må Michael skydda sin ande."

Visa originaltolkning och runtext

× estriþ : let : reisa : s(t)ein : þensa : eftiʀ : iuar : bota : sin : auk : ikuar : auk : ikifastr : eftiʀ : faþur : sin : mihel : kati : at : hans

× estriþ : let : reisa : s(t)ein : þensa : eftiʀ : iuar : bota : sin : auk : ikuar : auk : ikifastr : eftiʀ : faþur : sin : mihel : kati : at : hans

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, ca 1,85 m h ca 1,4 m br vid basen, avsmalnande uppåt, 0,2-0,4 m br. Ristningsytan vetter mot V. Runslingans bredd 10-14 cm. U478. Rev inv 1979. Ändring Dnr 4314/76.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Knivsta socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Gammal åker. Moränplatå.

Ca 20 m NV om träbro över dike/å samt 7 m Ö om järnväg och 2 m Vom mindre kärrväg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Knivsta socken eller Knivsta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.728868
Longitud: 17.784967
Lämnings-ID: L1943:9468
Riksantikvarieämbetets ID: Knivsta 146:1
Sveriges runinskrifter: U478 (Upplands runinskrifter)
Plats: Ängby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Torbjörn 2
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn: Ängbystenen
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Knivsta
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:9468