Runsten Ågestastenen, Sö301, L2016:876, Huddinge 191:1 i Huddinge, Stockholm
Foto av Runsten Ågestastenen, Sö301, L2016:876
Foto av Runsten Ågestastenen, Sö301, L2016:876
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Tore och Sven(?) … stenen … fader.

Visa originaltolkning och runtext

·· þuri[ʀ : auk] …(u)i… … [: s]taean …f-- : o…-a : faþr … ··

·· þuri[ʀ : auk] …(u)i… … [: s]taean …f-- : o…-a : faþr … ··

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, eventuellt, uppgift om. I Ågesta gamla bro skall enligt uppgift ett runstensfragment från en söndersprängd runsten (RAÄ-nr Huddinge 55:1) finnas.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Huddinge socken i Huddinge kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:I Ågesta gamla bro.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Huddinge socken eller Huddinge kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.229866
Longitud: 18.07386
Lämnings-ID: L2016:876
Riksantikvarieämbetets ID: Huddinge 191:1
Sveriges runinskrifter: Sö301 (Södermanlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn: Ågestastenen
Län: Stockholm
Kommun: Huddinge
Socken: Huddinge
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:876