Runsten Ågerstastenen, U729, L1942:4048, Löt 14:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten Ågerstastenen, U729, L1942:4048
Foto av Runsten Ågerstastenen, U729, L1942:4048
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Víðhugsi lät resa denna sten till minne av Særeifr/Sigreifr, sin gode far. Han bodde i Ǫgurstaðir. Här kommer stenen att stå mellan godsen. Må den tappre mannen / den runkunniga tolka de runor som Balli ristade. "

Visa originaltolkning och runtext

· uiþugsi · lit · raisa · stain · þiasn · iftiʀ · seref · faþur · sen · koþan · han · byki| |i · agurstam · hier mn · stanta · stan · miþli · bua · raþi · tekr · þaʀ · ryn si · runum · þim sum · bali · risti ·

· uiþugsi · lit · raisa · stain · þiasn · iftiʀ · seref · faþur · sen · koþan · han · byki| |i · agurstam · hier mn · stanta · stan · miþli · bua · raþi · tekr · þaʀ · ryn si · runum · þim sum · bali · risti ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 2 m h, 2 m br (V 40cg N-Ö 40cg S), 0,6 m tj. Uppåt avsmalnande, avskuren topp. PÅ SSV- sidan inskriften. Runhöjd5-10 cm U 729. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Löt socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Åkerkant. Ö-sluttning av moränrygg (N-S).

330cg om åkerkant (30-230cg).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Löt socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.579749
Longitud: 17.332024
Lämnings-ID: L1942:4048
Riksantikvarieämbetets ID: Löt 14:1
Sveriges runinskrifter: U729 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn: Ågerstastenen
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Löt
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:4048