Runristning VsFv1988;36, L2004:8542, Hubbo 74:1 i Västerås, Västmanland
Foto av Runristning VsFv1988;36, L2004:8542
Foto av Runristning VsFv1988;36, L2004:8542
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Taf(?) lät resa denna sten till minne av Grímmundr. Viðfastrs son reste österut. Ulfr och Vébjǫrn … Ketilas(?)/Ketilhǫss(?) gjorde bron vid …

Visa originaltolkning

taf : lit : risa : estn : þina : hitiʀ : kri(m)ut ⁓ uas : farin : sun : (u)iþfast-- : aust:arla ulfr : auk : uibiurn : -… kitilas : krþi : b-…(u) · (o) : s---

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Fyndplats för runsten (nr 2). 2) Runsten, av rödaktig granit,2.27 m h, 0.9 m br och 0.33 m tj. Foten är 0.65 m br och 0.65 mtj. Ristningsytan är jämn men tycks vara försliten. Runristningenbestår av ett skriftband format som en oval ormslinga med huvudoch stjärt sammanlänkade. Utanför slingan och parallellt meddensamma löper ytterligare ett skriftband som delvis ärbortslaget. Ristningsytan är cirka 1.66x0.72 m. Runhöjden är10-12 cm utom i början och i slutet då runorna är 5-6 cm. Ibotten på ristningslinjerna i stenens nedre del kan infärgningskönjas. Stenen är kantskadad, förmodligen i samband medåkerbearbetning. Texten tolkas: "Tav? lät resa denna sten efterGrimmad. Han var faren - Vidfastes son - österut. Ulv och Vibiorn.... Ketillas gjorde bro .... i sundet." Runstenen upptäcktes1986 av hemmansägaren Evert Lindblom, Hökåsen, i samband medstenröjning i hans åker. Enligt Jan-Paul Strid, Runverket,dateras stenen till 1030-talet.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Hubbo socken i Västerås kommun (Västmanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Moränavsats i sluttning mot S belägen mellan 2 höjdryggar i V ochÖ. Skogsmark (lövskog).

Nr 2 20 m 180 gon om åkerhörn.

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Hubbo socken eller Västerås kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.658969
Longitud: 16.614089
Lämnings-ID: L2004:8542
Riksantikvarieämbetets ID: Hubbo 74:1
Sveriges runinskrifter: VsFv1988;36 (Västmanlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västmanland
Kommun: Västerås
Socken: Hubbo
Riksantikvarieämbetets information: » L2004:8542