Runristning Vr4, L2005:1337, Övre Ullerud 27:1 i Forshaga, Värmland
Foto av Runristning Vr4, L2005:1337
Foto av Runristning Vr4, L2005:1337
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

<fuþorkhniastblmʀ fuþ…>

Visa originaltolkning

fuþorkhniastblmʀ fuþ…

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristning, idag som fotsten, 0.9 m diam och 0.2 m tj, tilldopfunt. På fotens ovansida är runristningar. Skiss iinventeringshandlingarna. Stenen består av sandsten och deursprungligen två delarna är sammanfogade med betong. De tvådelarna hittades 1766 resp. 1769 av kyrkoherden Kihlman vidrivning av den gamla kyrkogårdsmuren. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Övre Ullerud socken i Forshaga kommun (Värmlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

I koret av kyrkan.

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Övre Ullerud socken eller Forshaga kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.686819
Longitud: 13.46747
Lämnings-ID: L2005:1337
Riksantikvarieämbetets ID: Övre Ullerud 27:1
Sveriges runinskrifter: Vr4 (Värmlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Värmland
Kommun: Forshaga
Socken: Övre Ullerud
Riksantikvarieämbetets information: » L2005:1337