Runristning Vg258, L1965:9269, Norra Björke 15:1 i Trollhättan, Västra Götaland
Foto av Runristning Vg258, L1965:9269
Foto av Runristning Vg258, L1965:9269
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ave Maria gratia / Var hälsad Maria (full av) nåd.

Visa originaltolkning och runtext

a^u^æ ma^ria g^rasia

a^u^æ ma^ria g^rasia

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runinskrifter (på dopfunt i kyrkan). Runinskrifterna är 7-7,5 cm långa och 2-3,5 cm höga. Enligt Västergötlands runinskrifter upptäcktes 1967 på cuppan till den medeltida dopfunten bland diverse ristningar även runor. De två runinskrifterna står på den sida av dopfunten som nu är vänd mot V. Funten är av täljsten. Mellan tandlisten och repstaven, ca 1 dm nedanför cuppans överkant, står den längre runinskriften (Vg 258) inristad. Den lyder:"Ave Maria gratia.". Den kortare inskriften (Vg 259), står 6 cm nedanför repstaven och lyder:"fuþorkh". Båda inskrifterna är fullständigt bevarade och har inte haft någon fortsättning.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Norra Björke socken i Trollhättans kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrka

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Norra Björke socken eller Trollhättan kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.28521
Longitud: 12.519233
Lämnings-ID: L1965:9269
Riksantikvarieämbetets ID: Norra Björke 15:1
Sveriges runinskrifter: Vg258, Vg259
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Trollhättan
Socken: Norra Björke
Riksantikvarieämbetets information: » L1965:9269