Runristning Vg221, L1962:1060, Flakeberg 17:1 i Grästorp, Västra Götaland
Foto av Runristning Vg221, L1962:1060
Foto av Runristning Vg221, L1962:1060
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Sune

Visa originaltolkning och runtext

{AVE ⁓ MARIA ⁓ GACIA ⁓ PLENA ⁓ DOMINUS ⁓ TECV ⁓¶ BENEDICTA ⁓ TV : IN ⁓ MVLIERIBVS ⁓ ET ⁓ BENEDICTVS ⁓ FRVCTS VENTIS TVI ¶ SANCTA : CATERINA} ¶ sun(o) ⁓

{AVE ⁓ MARIA ⁓ GACIA ⁓ PLENA ⁓ DOMINUS ⁓ TECV ⁓¶ BENEDICTA ⁓ TV : IN ⁓ MVLIERIBVS ⁓ ET ⁓ BENEDICTVS ⁓ FRVCTS VENTIS TVI ¶ SANCTA : CATERINA} ¶ sun(o) ⁓

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runinskrift (Vg 221), bestående av fyra runor, 3-3,5 cm höga på kyrkklocka av malm, 55-70 cm hög med en diameter av 57 cm. Runinskriften framträder i relief. Klockan har för övrigt en latinst inskrift och har daterats till 1200-talet. Klockan förvaras i tornet till Flakebergs kyrka. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Sune".

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Flakeberg socken i Grästorps kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Flakeberg socken eller Grästorp kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.322441
Longitud: 12.760736
Lämnings-ID: L1962:1060
Riksantikvarieämbetets ID: Flakeberg 17:1
Sveriges runinskrifter: Vg221 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Grästorp
Socken: Flakeberg
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:1060