Runristning Vg220, L1961:5646, Värsås 32:1 i Skövde, Västra Götaland
Foto av Runristning Vg220, L1961:5646
Foto av Runristning Vg220, L1961:5646
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Asmund gjorde dörren.

Visa originaltolkning och runtext

asmutær : gærþi : tʀr

asmutær : gærþi : tʀr

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristning (Vg 220) på medeltida kyrkodörr av trä (1,9 m hög och 0,9 m bred). Runristningen är gjord i ett beslag i vänstra hörnet på dörrens mellersta fält. Runhöjd 2 cm. På dörren finns figurer av järnsmide. Dörren härstammar från den medeltida kyrkan som tidigare stod på platsen och som revs 1857. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Asmund gjorde dörren." Namnet Asmund återfinns även på två andra runsignerade dörrar, nämligen dörrarna i Väversunda kyrka (Ög 57) och i Brahekyrkan på Visingsö (Sm 123).

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Värsås socken i Skövde kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:I Värsås kyrkas vapenhus.

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Värsås socken eller Skövde kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.351115
Longitud: 14.050531
Lämnings-ID: L1961:5646
Riksantikvarieämbetets ID: Värsås 32:1
Sveriges runinskrifter: Vg220 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Skövde
Socken: Värsås
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:5646