Runristning Vg219, L1961:7639, Tibro 63:1 i Tibro, Västra Götaland
Foto av Runristning Vg219, L1961:7639
Foto av Runristning Vg219, L1961:7639
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Jesus. Gud. Sköldulv, han göt mig, och Magnus. Och Björn skar mig; prost (är) han.

Visa originaltolkning och runtext

+ gesus guþ skialdolfor : han gøt mik : ok mahnnus : ok bion : skar mik : provasta^r han

+ gesus guþ skialdolfor : han gøt mik : ok mahnnus : ok bion : skar mik : provasta^r han

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Kyrkklocka från 1200-talet med runinskrift (Vg 219), skriftebandet är 5 cm brett. Inskriften återfinns på den lilla klockan (tillverkad av malm, 65-78 cm hög och 67 cm i diameter) i Kyrkefalla kyrka. Kyrkan uppfördes 1838 och klockan tros härstamma från den numera rivna romanska kyrkan som tidigare stod på platsen. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Jesus, Gud. Sköldulv, han göt mig, och Magnus. Och Björn skar mig; prost (är) han."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Tibro socken i Tibro kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:I tornet på Kyrkefalla kyrka.

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Tibro socken eller Tibro kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.408253
Longitud: 14.184479
Lämnings-ID: L1961:7639
Riksantikvarieämbetets ID: Tibro 63:1
Sveriges runinskrifter: Vg219 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tibro
Socken: Tibro
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:7639