Runristning Vg209, L1962:5247, Kinne-Vedum 54:1 i Götene, Västra Götaland
Foto av Runristning Vg209, L1962:5247
Foto av Runristning Vg209, L1962:5247
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Maria

Visa originaltolkning och runtext

mar-

mar-

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runinskrift (Vg 209), i Kinne-Vedums kyrka, bestående av fyra runor som har inristats i våt medeltida puts. Runinskriften är 6 cm bred och 3 cm hög och påträffades 1963 i samband med restaureringsarbeten. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Maria(?)"

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Kinne-Vedum socken i Götene kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:I korets N vägg, 1,33 m ovanför golvet och 0,84 m Ö om ingången till sakristian.

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Kinne-Vedum socken eller Götene kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.558692
Longitud: 13.50622
Lämnings-ID: L1962:5247
Riksantikvarieämbetets ID: Kinne-Vedum 54:1
Sveriges runinskrifter: Vg209 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Götene
Socken: Kinne-Vedum
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:5247