Runristning Vg206, L1960:941, Älgarås 66:1 i Töreboda, Västra Götaland
Foto av Runristning Vg206, L1960:941
Foto av Runristning Vg206, L1960:941
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

<frþorkhniastʀm>

Visa originaltolkning och runtext

frþor(k)hniastʀm

frþor(k)hniastʀm

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Kyrkklocka med runinskrift (Vg 206). Kyrkklockan (0,5-0,67 m hög och 52,5 cm i diameter) är daterad till medeltid. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "frþorkhniastRm", dvs Futharken.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Älgarås socken i Töreboda kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Kyrkklockan förvaras i Älgarås kyrkas södra vapenhus.

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Älgarås socken eller Töreboda kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.800812
Longitud: 14.256752
Lämnings-ID: L1960:941
Riksantikvarieämbetets ID: Älgarås 66:1
Sveriges runinskrifter: Vg206 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Töreboda
Socken: Älgarås
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:941