Runristning Vg201, L1963:9709, Börstig 22:2 i Falköping, Västra Götaland
Foto av Runristning Vg201, L1963:9709
Foto av Runristning Vg201, L1963:9709
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ylva(?) Abraham

Visa originaltolkning och runtext

ylfa abraham

ylfa abraham

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runinskrift (Vg 201), bestående av 11 tecken, 12-15 cm långa på ett område som är 28 cm högt och 39 cm brett. Inskriften är inhuggen på ett kalkstenblock i kyrkans vägg. Del av kyrkans puts har tagits bort för att lämna inskriften synlig. Enligt Västergötlands runinskrifter härstammar stenblocket från en äldre kyrka (troligtvis från 1200-talet) som tidigare stått på platsen och vars byggnadsmaterial har använts vid uppförandet av den nya kyrkan som byggdes 1823. På en sten nära sydvästväggens östra fönster tämligen högt upp iaktogs 1937 en majuskelinskrift: "ABRAHAMO ERICI". Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Ylva(?) Abraham".

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Börstig socken i Falköpings kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av moränrygg. Kyrkogård.

På kyrkan Ö vägg.

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Börstig socken eller Falköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.992844
Longitud: 13.467571
Lämnings-ID: L1963:9709
Riksantikvarieämbetets ID: Börstig 22:2
Sveriges runinskrifter: Vg201 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Falköping
Socken: Börstig
Riksantikvarieämbetets information: » L1963:9709