Runristning Vg191, L1965:3088, Nittorp 67:1 i Tranemo, Västra Götaland
Foto av Runristning Vg191, L1965:3088
Foto av Runristning Vg191, L1965:3088
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på engelska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Visa originaltolkning och runtext

+ i…uk · f(u)-…þ +

+ i…uk · f(u)-…þ +

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runinskription: Täljsten med otydlig runinskrift (?) Från Nittorps gamla kyrka. Stenen är halvcirkelformad 1,2 m bred, 0,6 m hög och 0,25 m tjock. Inget av Runinskriften går att se.
Enligt Västergötlands runinskrifter ska denna halvcirkelformiga sten ha tillhört Nittorps gamla kyrka som övergavs 1847 och stenen fördes sedan till den nya kyrkan. Inskriften lyder:"+ i...uk * f(u)-...þ +"

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Nittorp socken i Tranemo kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:I Nittorps kyrkas långhus NV hörn.

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Nittorp socken eller Tranemo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.550815
Longitud: 13.498804
Lämnings-ID: L1965:3088
Riksantikvarieämbetets ID: Nittorp 67:1
Sveriges runinskrifter: Vg191 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tranemo
Socken: Nittorp
Riksantikvarieämbetets information: » L1965:3088