Runristning UFv1988;241, L2016:8018, Norrsunda 78:2 i Sigtuna, Stockholm
Foto av Runristning UFv1988;241, L2016:8018
Foto av Runristning UFv1988;241, L2016:8018
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ketill lät hugga denna sten till minne av Ingulfr/Ingvarr(?), sin far. Ásmundr och Herjarr(?) markerade.

Visa originaltolkning och runtext

kitil| |lit ' hakua stin ' þino ' ifti(m) ' inku-- · faþur ' sin ' o-… …- · hiri(a)ʀ ' markaþu ·

kitil| |lit ' hakua stin ' þino ' ifti(m) ' inku-- · faþur ' sin ' o-… …- · hiri(a)ʀ ' markaþu ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, grå granit, 20 m h, 0,7 m bred och 0,55 m tj. På denSV sidan är en runslinga med 0,07 m h runor samt ett kors 9 m NNVom 1. 2) Runristning, i flyttblock höjd 1,1 m och bredd 1,4 m. Påden Ö sidan är en runslinga med 0,06 m h runar samt ett kors.Nedre delen blocket skadat. (Frostsprängt). T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Norrsunda socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

VSV sluttande moränbacke, Lövskog

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Norrsunda socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.572761
Longitud: 17.851258
Lämnings-ID: L2016:8018
Riksantikvarieämbetets ID: Norrsunda 78:2
Sveriges runinskrifter: UFv1988;241 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sigtuna
Socken: Norrsunda
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:8018