Runristning UFv1976;99, L2014:999, Täby 217:1 i Täby, Stockholm
Foto av Runristning UFv1976;99, L2014:999
Foto av Runristning UFv1976;99, L2014:999
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Auðgerðr lät hugga runorna till minne av Finnr, hennes husbonde, och till minne av Heðinn, hennes son.

Visa originaltolkning och runtext

uþkiarþ + lit rista · runaʀ · iftʀ fin · bonta sin uk · at + iþin + sun sin

uþkiarþ + lit rista · runaʀ · iftʀ fin · bonta sin uk · at + iþin + sun sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristning, 1,8 m h och 0,8 m br i flyttblock 4x3 m (V-Ö) och 2,3m h. Ristningsytan är belägen på blocketsS sida och runorna ärinfattade i en slinga i form av en åtta. I Övre delen ingår ettkors. Runhöjden är 5-9 cm och ristningslinjerna är ca 5 mm br och2-3 mm dj. ("Ödgård lät rista runerna efter Finn, sin make, ochefter Hedin, sin son"). Se skiss i boken. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Täby socken i Täby kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svagt S-sluttande moränhöjd. Tomtmark

8 m SSV om SV kanten av boningshus samt 2 m SÖ om infartsväg(NÖ-SV)

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Täby socken eller Täby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.470506
Longitud: 18.125795
Lämnings-ID: L2014:999
Riksantikvarieämbetets ID: Täby 217:1
Sveriges runinskrifter: UFv1976;99 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Täby
Socken: Täby
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:999