Runristning UFv1971;212A, L2014:2881, Vada 51:1 i Vallentuna, Stockholm
Foto av Runristning UFv1971;212A, L2014:2881
Foto av Runristning UFv1971;212A, L2014:2881
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… och Þormundr(?) …

Visa originaltolkning

… (a)uk ' þurm… …

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, ljusgrå granit med inslag av fältspat, 0,42x0,37m. Längs V kanten 6 tydliga runor med 7 cm runhöjd. På övrigadelen slingrande figurer. Ej uppmålat. Fragmentet är möjligen detförsvunna U 197 (Raä nr 12). Runstensfragmentet bortfört frånplatsen vid granskningstillfället. Kvar finns en grop, 0,4 m diamoch 0,1 m dj. Fragmentet flyttat och förvaras nu i Vada kyrka.Ursprungliga platsen markerad med x på kartan Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Vada socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Ösluttande moränmark. Tomt

2,5 m ÖNÖ om SÖ hörnet av hus. 0,5 m Ö om trätrappas mitt

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Vada socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.577621
Longitud: 18.205235
Lämnings-ID: L2014:2881
Riksantikvarieämbetets ID: Vada 51:1
Sveriges runinskrifter: UFv1971;212A (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Vallentuna
Socken: Vada
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:2881