Runristning UFv1953;274, L2015:5531, Skånela 112:3 i Sigtuna, Stockholm
Foto av Runristning UFv1953;274, L2015:5531
Foto av Runristning UFv1953;274, L2015:5531
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… lät resa stenarna efter …

Visa originaltolkning och runtext

… lit × raisa × staina × ¶ a(t) …

… lit × raisa × staina × ¶ a(t) …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, ljus granit, 1,82 m h, 0,88 m br och 0,53 m tj. På Nsidan är runslingan med 0,07 m h runor. U 297. 1,5 m V omkyrkdörr är : 2) Runstensfragment, granit, 1 m h, 0,6 m br och0,3 m tj. På N sidan är en runslinga, 0,07 m br. U 299. 1,5 m Ökyrkdörr är : 3) Runstensfragment, granit, 1 m h, 0,6 m br och0,3 m tj. På N sidan är en runslinga, 0,07 m br. U ? 5 m S omvapenhuset är: 4) Runsten, granit, 1,9 m h, 1,9 m br och 0,16 mtj. Runslingan som vetter mot N är 0,05-0,08 m br. U 295. I Vgaveln och inmurad i vägg är: 5) Runsten, rödfärgad sandsten, 1 mh, 1 m br. Runslingan som vetter mot V är 0,06-0,09 m br. U 296.3 m Nom nr 5 är: 6) Runstensfragment, granit, 1,15 m h och0,35-0,46 m br. Runslingan som vetter mot V är 0,08-0,09 m br. U303. 7) I S väggen och inmurad i innervägg är: Runstensfragment,granit, 0,1 m h och 0,3 m br. Runslingan som vetter mot N är ca0,1 m br. U ? T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Skånela socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård

1) 15 m N om kyrkdörr

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Skånela socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.581254
Longitud: 17.948851
Lämnings-ID: L2015:5531
Riksantikvarieämbetets ID: Skånela 112:3
Sveriges runinskrifter: UFv1953;274 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sigtuna
Socken: Skånela
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:5531