Runristning UATA4589/45, L1943:7246, Husby-Långhundra 198:1 i Knivsta, Uppsala
Foto av Runristning UATA4589/45, L1943:7246
Foto av Runristning UATA4589/45, L1943:7246
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Visa originaltolkning och runtext

[…----k…]

[…----k…]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, 0,3 m hög, 0,1-0,2 m bred och 0,12 m tjock. Inskriften är 5 cm hög. Stenen ligger lös på verandans golv. Enligt uppgift upphittad i Husby-Långhundra. Borttaget av den tidigare ägaren till huset. Han bor numera i Norrtälje. Gunnar Andersson, Norrtälje (Tidigare fastighetsägare).
Se skiss i inventeringsboken!
Enligt Upplands runinskrifter eftersöktes fragmentet 1936 och 1945, men återfanns inte.
Enligt Runverket lyder inskriften."...- - - - k..."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Husby-Långhundra socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Kryssmarkering på fotokartan.

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Husby-Långhundra socken eller Knivsta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.737955
Longitud: 17.958997
Lämnings-ID: L1943:7246
Riksantikvarieämbetets ID: Husby-Långhundra 198:1
Sveriges runinskrifter: UATA4589/45 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Husby-Långhundra
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:7246